C200H-IA121

 Khối mở rộng 8-AC input (100-120 VAC)

Giá: 1.500.000 VNĐ

 

C200H-DA001

 Khối ngõ ra Analog

 Giá: 4.500.000 VNĐ

 

C200H-AD001

 Khối ngõ vào Analog

 Giá: 6.500.000 VNĐ

 

CS1W-DRM21-V1 Khối truyền thông DeviceNet Giá: 8.000.000 VND

 

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408