Page 1 of 2
Results 1 - 24 of 28

Rơ-le thời gian

H3BA-N AC220V

Bộ định thời gian đa năng, 11 chân tròn, analog

H3BA-N8H AC220V

Bộ định thời gian đa năng, 8 chân tròn, analog

H3BF-N8 AC220V

Bộ định thời gian hai kim (Twin timer), 8 chân tròn, analog

H3BG-N8H AC220V

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, 8 chân tròn, ...

H3BH-N8 AC220V M

Bộ định thời gian OFF (Off-Delay), 8 chân tròn, 0.05 ~ 12 ...

H3BH-N8 AC220V S

Bộ định thời gian OFF (Off-Delay), 8 chân tròn, 0.05 ~ 12 ...

H3CR-A AC100-240/DC100-125

Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog

H3CR-A AC24-48/DC12-48

Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog

H3CR-A8 AC100-240/DC100-125

Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog

H3CR-A8 AC24-48/DC12-48

Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog

H3CR-F8N AC100-240/DC100-125

Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân ...

H3CR-G8EL AC200-240

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác (Y-∆)

H3CR-H8L AC200-240 M

Bộ định thời gian OFF-Delay, 0.05 ~ 12 phút

H3CR-H8L AC200-240 S

Bộ định thời gian OFF-Delay, 0.05 ~ 12 giây

H3DEZ-A1

Bộ định thời gian kích thước 22.5mm

H3DEZ-A2

Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm

H3DEZ-G

Bộ định thời gian Sao-Tam giác, kích thước 22.5mm

H3DKZ-A1 AC/DC24-240

Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm

H3DKZ-A2 AC/DC24-240

Bộ định thời gian kích thước 22.5mm, On-Delay

H3DKZ-F AC/DC24-240

Bộ định thời gian kép kích thước 22.5mm (Twin Timer)

H3DKZ-G AC/DC24-240

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, kích thước 22.5mm

H3DKZ-HDL AC200-240V

Bộ định thời gian Off-Delay, kích thước 22.5mm

H3JA-8A AC200-240

Kích thước 36 x 36mm. SPDT output

H3JA-8C AC200-240

Kích thước 36 x 36mm. DPDT output

Page 1 of 2

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408