Results 1 - 9 of 9

Bộ định thời gian hiển thị số

H5CN-XAN AC100-240

Bộ định thời gian 0.001~99.99s

H5CN-XBN AC100-240

Bộ định thời gian 0.1 to 999.9 s

H5CN-XCN AC100-240

Bộ định thời gian 1 s ~ 99 min 59 s

H5CN-XDN AC100-240

Bộ định thời gian 1 min ~ 99 h 59 min

H5CX-A-N

Bộ định thời gian hiển thị số

H5CX-L8-N

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế ...

H5CZ-L8

Bộ định thời gian hiển thị số LCD

H5CZ-L8E

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế ...

H5CZ-L8ED

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế ...

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408