(Nút nhấn A22R đã hết sản xuất)

Results 1 - 11 of 11

A22R

A22R-FG-10M

Nút nhấn xanh, không đèn, 1-NO

A22R-FR-10M

Nút nhấn đỏ, không đèn, 1-NO

A22RK-2M-10

Công tắc khoá 2 vị trí, không đèn, 1-NO

A22RK-3M-20

Công tắc khoá 3 vị trí, không đèn, 1-NO+1-NO

A22RL-TR-24A-10M

Nút nhấn đỏ, đèn LED 24V, 1-NO

A22RL-TR-T2-10M

Nút nhấn đỏ, đèn LED 220V, 1-NO

A22RS-2M-10

Công tắc 2 vị trí, không đèn, 1-NO

A22RS-3M-20

Công tắc 3 vị trí, không đèn, 1-NO+1-NC

_A22E-M-01

Nút nhấn khẩn cấp không đèn, 1-NC

_A22R-01

Khối tiếp điểm 1-NC

_A22R-10

Khối tiếp điểm 1-NO

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408