Results 1 - 5 of 5

Màn hình NT

NT11-SF121B-EV1

Màn hình LCD đơn sắc 4.24"

NT21-ST121B-E

Màn hình cảm ứng đơn sắc 5.2"

NT31-ST123B-EV3

Màn hình cảm ứng đơn sắc 5.7"

NT31C-ST143B-EV3

Màn hình cảm ứng màu 5.7"

NT631C-ST153B-EV3

Màn hình cảm ứng màu 10.4"

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408