• Điều khiển Vector dòng điện
  • Lực khởi động cao: 200%, 0.5Hz
  • Truyền thông: Modbus, DeviceNet, Profibus, Componet, Ethercat, ML-II and CanOpen
  • Tiêu chuẩn: RoHS, CE, cULus
  • Phần mềm hỗ trợ cấu hình và giám sát: CX-Drive, CX-One
Results 1 - 20 of 20

Biến tần Omron 3G3MX2

3G3MX2-A2002-V1

Biến tần 200W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A2004-V1

Biến tần 400W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A2007-V1

Biến tần 750W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A2015-V1

Biến tần 1.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A2022-V1

Biến tần 2.2kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A2037-V1

Biến tần 3.7kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A2055-V1

Biến tần 5.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A2075-V1

Biến tần 7.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A2110-V1

Biến tần 11kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A2150-V1

Biến tần 15kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A4004-V1

Biến tần 400W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A4007-V1

Biến tần 750W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A4015-V1

Biến tần 1.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A4022-V1

Biến tần 2.2kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A4030-V1

Biến tần 3.0kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A4040-V1

Biến tần 4.0kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A4055-V1

Biến tần 5.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A4075-V1

Biến tần 7.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A4110-V1

Biến tần 11kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

3G3MX2-A4150-V1

Biến tần 15kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless ...

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408